Menu

Van Ostade Vastgoedbeheer


Van Ostade Vastgoedbeheer is een professionele beheer organisatie die zich bezig houdt met vastgoedmanagement.
Wij richten ons op de particuliere vastgoed belegger en de private vastgoedfondsen.

Van Ostade Vastgoedbeheer verzorgt het commerciële, administratieve en technische beheer van winkels, kantoren en bedrijfsgebouwen.
We streven naar een hoog rendement voor de belegger, maar ook het optimaal huurgenot voor de huurder is belangrijk.

Uw onroerend goed is onze zorg!

Regelmatig inspecteren wij de gebouwen en wij hebben frequent contact met de huurders.
Dit versterkt de betrokkenheid van de huurder bij het gehuurde. Uit zichzelf melden zij dan gebreken en onderhoudsklachten.
Uiteraard wordt er door ons per melding getoetst of de herstelkosten ten laste van de eigenaar of voor de huurder zijn.

Voor de verhuur worden uitstekende contacten onderhouden met de locale bedrijfshuisvesting makelaars.
Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van weinig leegstand binnen onze beheerde vastgoed portefeuille. 

Dankzij een vlotte huurincasso en goede basis afspraken met een gerechtsdeurwaarder, kunnen we adequate handelen bij het achterblijven van huurbetalingen.

Neemt u gerust contact met ons op voor nadere informatie of een passende aanbieding voor het beheer van uw onroerend goed.