Menu

Commercieel beheer


Naast het administratieve beheer en het technisch onderhoud is het van belang dat uw gebouw commercieel wordt beheerd.
Bijvoorbeeld om te zorgen dat er een huurder voor het gebouw komt, en er ook blijft.

Bij (dreigende) leegstand onderneemt Van Ostade Vastgoedbeheer intensief actie om de leeg komende ruimte namens de eigenaar opnieuw te verhuren.
Hierbij maken we - in overleg met de eigenaar - gebruik van de diensten van de lokale makelaar.

Commercieel beheer omvat onder andere:

 •   Het ontwikkelen van verhuur bevorderende activiteiten.
 •   Het onderhouden van de contacten met de bedrijfsmakelaardij en de opdrachtgever regelmatig 
    informeren over de stand van de verhuur.
 •   Het begeleiden van de verhuuronderhandelingen tussen de makelaar en de kandidaat-huurder 
    bij nieuwe verhuur of huurverlenging.
 •   De kandidaat-huurder wordt voor het aangaan van de huuroverkomst door ons gescreend 
    op de kredietwaardigheid.
 •   Het bewaken van de expiratiedata van de lopende huurcontracten.
 •   Het verzorgen van rendementsanalyses van het project bij renovatie.
 •   Begeleiden van de huurders bij gezamenlijke voorzieningen en servicekosten.